تبلیغات اینترنتیclose
هتل استقلال و هتل استقلال تهران
  • فروردين

    هتل استقلال و هتل استقلال تهران


    ارسال شده توسط: رزرو هتل

    در مناطق شمالی استان، بارش هتل استقلال بیش از ٣٠٠ میل یمتر در سال، دمای کافی، خاک مساعد و ویژگی های خاص توپوگرافی پوشش گیاهی مناسبی را ب هصورت مراتع بهاری و تابستانی در کوه و دشت برای دامپروران هتل استقلال تهران محلی و عشایری ب هوجود می آورد. گونه های هتل استقلال گیاهی عمده در این مناطق عبار تاند از بنه، گز، خاکشیر، شیری نبیان، قیاق، گون، آویشن، خزه و کنگر. شکل خوشبختانه در سا لهای گذشته به همت سازمان جنگل ها و مراتع، و سازمان حفاظت محیط زیست استان، اقدامات هتل استقلال تهران زیادی برای احیای مراتع و جلوگیری از چرایی  بیرویه دام ب هعمل آمده است هتل استقلال که در تقویت و بهبود رشد پوشش گیاهی استان تأثیر بسزایی داشته است.

     

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

لینک دوستان

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید