تبلیغات اینترنتیclose
هتل مرکزی تهران و هتل حافظ تهران
  • فروردين

    هتل مرکزی تهران و هتل حافظ تهران


    ارسال شده توسط: رزرو هتل

    عودلاجان: این محله واقع در محدوده هتل مرکزی تهران خیابان های پامنار )از غرب(، سیروس )از شرق(، چراغ برق )امیرکبیر( )از شمال( و بوذرجمهری )از جنوب( بوده است. چال میدان: نام چال میدان به زمان های بسیار قدیمی تر باز می گردد. به دلیل وجود دو مرکز بسیار هتل مرکزی تهران قدیمی آیین هتل حافظ تهران تشیع در این مناطق )بقعه امامزاده یحیی و بقعه امامزاده سیداسماعیل( و نیز شکل گیری و توسعه آیین تعزیه خوانی و روایت نهضت عاشورا و نیز تمرکز مراکز اقتصادی آن زمان محله بازار در مجاورت این منطقه توسعه یافت. سنگلج: سَنگِلَج یکی از محله های قدیمی شهر تهران ست. محله سنگلج هتل حافظ تهران از ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان  بهشت تا بازار قوام الدوله و از غرب تا خیابان هتل حافظ تهران وحدت اسلامی و ٣٠ تیر و از شرق هتل مرکزی تهران تا خیابان خیام امتداد داشته است. دانسته اند. رج به معنی ردیف است و اصطلاح سنگ رج مربوط به تقسیم » سنگ رج « برخی نام سنگلج را دگرگون شده آب با پاره های سنگ بوده است.

     

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

لینک دوستان

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید