تبلیغات اینترنتیclose
هتل لاله تهران و هتل لاله
  • فروردين

    هتل لاله تهران و هتل لاله


    ارسال شده توسط: رزرو هتل

    عوامل انسانی هر سرزمین، توان و ظرفیت معینی دارد. حال اگر میزان هتل لاله تهران بهره وری بیشتر از توان آن سرزمین باشد، تعادل طبیعی ب ههم م یخورد و زندگی گیاهی، جانوری و انسانی در معرض خطر قرار م یگیرد. نواحی خشک و نیمه خشک از نظر توان طبیعی بسیار ضعیف و حسا ساند. فعالیت های انسانی نابخردانه، توان این نواحی را به سرعت کاهش م یدهد و موجب هتل لاله تهران گسترش بیابا نها و وقوع بیابان زایی می شود. بیشترین مشکل استان تهران، بیابان زایی و تراکم بیش از حدّ جمعیت در واحد سطح و کاربری زمین است. بیابانی شدن پی آمدهای نگران کننده ای دارد از جمله تخریب پوشش گیاهی که در اثر چرای هتل لاله تهران بیش از حد و آبیاری نامناسب، تبدیل اراضی مرتعی به دیمزار و متناسب نبودن الگوهای زراعی به وقوع پیوسته است تخریب سرزمین که در نتیجه برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و افت شدید سطح سفره های آب زیرزمینی و به دنبال آن، نشست زمین پدید آمده است. در بخش های هتل لاله تهران جنوب و جنوب غربی تهران شاهد پدیده فرونشست زمین هستیم که در صورتگسترش بی رویه آن، هتل لاله در آینده ای نزدیک مناطقی از تهران به بیابان تبدیل خواهد شد.

     

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

لینک دوستان

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید